Referencje

EKO GRIL - Sokółka

Pierwsza instalacja, gdzie nasz wymiennik pracuje na odwrót. W instalacji krąży zamiast zimnej czystej wody gorący glikol jako produkt odpadowy z układu chłodzenia jednostki kogeneracji. Za jego pomocą jest naszym wymiennikiem podgrzewana zanieczyszczona woda technologiczna, z której korzystano w oparzelniku.

W eksploatacji od 2015
Ilość wody technologicznej:   6 000 l/godz.
Temperatura wody technologicznej:   47 - 67°C
Tryb eksploatacji:   4 godziny dziennie
Temperatura glikolu:   85-90°C
Średnia oszczędność energii:   480 kWh/dzień
Zakładany zwrot inwestycji 2 lata i 6 miesięcy

Miejski basen Opava - Czechy
Dla potrzeb miejskiego basenu został zaprojektowany wymiennik o trzech poziomach absorberów.

W eksploatacji od 2015
Ilość wody ścieków: 40 000 l/dzień
Temperatura ścieków: 30°C
Tryb eksploatacji: 8 godzin dziennie
Temperatura wstępnej czystej wody: 10°C
Średnia oszczędność energii: 400 kWh/dzień
Zakładany zwrot inwestycji 2 lata i 6 miesięcy

Hodowla rybek akwariowych – Velke Prilepy – Czechy

Ta instalacja wymagała zastosowania wymiennika z trzema absorberami w serii. Wymiennik funkcjonuje w trybie ciągłym i podgrzewa dla potrzeb akwariów 30 000 litrów wody dziennie. 

W eksploatacji od 2014
Ilość ścieków:   30 000 l/dzień
Temperatura ścieków:   26°C
Tryb eksploatacji:   ciągły, bezprzerwowy
Temperatura wody wstępnej:   10°C
Średnia oszczędność energii:   349 kWh/dzień
Zakładany zwrot inwestycji:  10 miesięcy

Hotel – Ve Smeckach – Praga, Czechy

Hotel przy ulicy Ve Smeckach w Pradze wymagał specjalnie zaprojektowanej 700 mm niskiej konstrukcji wymiennik, z dwoma poziomami absorberów, który został zainstalowany pod sufitem pomieszczenia technicznego. Instalacja rekuperuje bezpośrednio wody odpadowe z łazienek 60 pokojów. Podgrzana czysta woda wraca bezpośrednio do miejsca zużycia.

W eksploatacji od 2014
Zakładany zwrot inwestycji 18 miesięcy

Hotel – Fabrika – Praga

Specjalnie zaprojektowany dwufazowy wymiennik, który w pierwszej fazie podgrzewa bezpośrednio czystą wodę, która idzie dalej na miejsce zużycia. W drugiej fazie jest pozostałe ciepło zawarte w wodzie odpadowej zużyte dla pompy ciepła.

Budynek centrum hotelowego Fabrika uzyskał w Czechach tytuł „Budowa Roku2012” i to szczególnie za nie tradycyjną architekturę, oraz koncepcje energetyczną.

Aquapark – Pasohlavky – Czechy

Instalacja trzech wymienników w kaskadzie. Na dwóch górnych poziomach woda odpadowa z basenów podgrzewa wstępną wodę czystą, którą są baseny ciągle uzupełniane. Ochłodzona woda odpadowa płynie na najniższy poziom wymiennika, gdzie przekazuje pozostałą energię cieplną dla pompy ciepła, która utrzymuje temperaturę wody w basenach.

W eksploatacji od 2013
Ilość ścieków:   37 000 l/dzień
Temperatura ścieków:   28°C
Temperatura wody wstępnej:   10°C
Średnia oszczędność energii:   350 kW za godzinę – bezpośrednio
175 kW za godzinę – przez pompę ciepła
Zakładany zwrot inwestycji:   10 miesięcy

Unilever CR – PTZ Nelahozeves

Dla bardzo mocno zanieczyszczonej wody odpadową z dużą zawartością tłuszczów został zaprojektowany wymiennik z absorberami w sześciu poziomach. 
Instalacja oszczędza dziennie 6 500 kWh. Kolejną zaletą tej instalacje jest eliminacja kosztów związanych z chłodzeniem wody odpadowej w przemysłowej oczyszczalni ścieków, przed wyrzuceniem do rzeki.

W eksploatacji od 2008
Ilość ścieków:   260 000 l/dzień
Temperatura ścieków:    45°C
Tryb eksploatacji:   ciągły, bezprzerwowy
Temperatura wody wstępnej:   10°C
Średnia oszczędność energii:   6 500 kWh/dzień
Zakładany zwrot inwestycji 9-10 miesięcy

Hodowla rybek akwaryjnych – HOBBY ZOO CZ

Ta instalacja wymagała zastosowanie wymiennika z trzema absorberami w serii. Wymiennik funkcjonuje w trybie ciągłym. Woda odpadowa o temperaturze 27 °C podgrzewa zimną wodę (10 °C) na wstępu na temperaturę 22 °C.

W eksploatacji od 2008
Ilość ścieków:   35 000 l/dzień
Temperatura ścieków  27°C
Tryb eksploatacji:   ciągły, bezprzerwowy
Temperatura wody wstępnej:   10°C
Średnia oszczędność energii:   480 kWh/dzień
Zakładany zwrot inwestycji 12 miesięcy

Fabryka farbowania tkanin – FEZKO Strakonice – Czechy

Dla potrzeb tej instalacji został zastosowany wymiennik o sześciu poziomach. Odpadowa woda o temperaturze 35 – 45 °C oddaje wstępnej wodzie czystej 12 °C.

W eksploatacji od 2007
Ilość ścieków:  400 000 l/dzień
Temperatura ścieków:   35 – 45°C
Tryb eksploatacji:   1 – 2 zmiany
Temperatura wody wstępnej:   10°C
Średnia oszczędność energii:   2 900-4 000 kWh/dzień
Zakładany zwrot inwestycji 12 – 14 miesięcy

Spa – Lipova Lazne – Czechy

Trzypoziomowy wymiennik odzyskuje ciepło z 10,5 m3/godz zatłuczonej wody odpadowej z kąpieli o temperaturze 38 °C. Czysta zimna woda na wstępie jest podgrzana o 12 °C.

W eksploatacji od 2005
Ilość ścieków:   10 500 l/dzień
Temperatura ścieków:   38°C
Tryb eksploatacji 1 – 2 zmiany
Temperatura wody wstępnej:   10°C
Średnia oszczędność energii:   1 460 kWh/dzień
Zakładany zwrot inwestycji 12 miesięcy

Pralnia Jihlava – Czechy

Dla pralni został zastosowany wymiennik , który odzyskuje ciepło z ok. 100 m3 wody odpadowej dziennie. 

W eksploatacji od 2003
Ilość ścieków:   100 000 l/dzień
Temperatura ścieków:   45°C
Tryb eksploatacji:   1 zmiana
Temperatura wody wstępnej:   10°C
Średnia oszczędność energii:   2 100 kWh/dzień
Zakładany zwrot inwestycji 14 miesięcy\

Fabryka farbowania tkanin – Holzbecher Ceska Skalice – Czechy

Dla potrzeb tej instalacji został zastosowany wymiennik z 8 poziomami absorberów. Odpadowa woda o temperaturze 50 °C w ilości 5 000 l/godzinę.

W eksploatacji od 2002
Ilość ścieków:   50 000 l/dzień (10 godzin)
Temperatura ściekówj:   50°C
Tryb eksploatacji:   1 – 3 zmiany
Temperatura wody wstępnej:   10°C
Średnia oszczędność energii:   3 700 kWh/dzień (10 godzin)
Zakładany zwrot inwestycji:   10 – 12 miesięcy