Certyfikaty

Skuteczność naszych wymienników odzysku ciepła ze ścieków została przebadana przez Instytut Inżynierii Lądowej przy Politechnice Czeskiej w Pradze według metodologii Europejskich standardów określonych przez Niemiecki Passivehaus Institut.
Testy potwierdziły skuteczność prysznicowych wymienników na poziomie 40%.
Uzyskany na tak wysokim poziomie wynik jest bezwzględnym sukcesem w branży i równolegle potwierdzeniem, że nasze rozwiązanie należy do grupy tych najbardziej opłacalnych. Osiągnęliśmy to dzięki skuteczności energetycznej oraz optymalnymi kosztami związanymi z zastosowaniem i eksploatacją naszych wymienników odzysku ciepła ze ścieków.