O nas

KODADA, PARTNER DLA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ

Jesteśmy firmą, która przesuwa granice możliwości w obszarze wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

Oferujemy naszym Partnerom inteligentne, opłacalne i efektywne ekorozwiązania technologiczne. Podążamy za współczesnymi trendami kształtowania strategii zrównoważonego rozwoju na rynkach międzynarodowych, która określa cele w zakresie ochrony środowiska na równi z sukcesem finansowym naszych Partnerów.

W obliczu wyzwań nowoczesnej gospodarki, konkurencyjności i dbałości o optymalne rozwiązania w nurcie ekoiinowacji, otwieramy nowe horyzonty.
Naszym Partnerom dostarczamy opłacalne i skuteczne technologie odzysku energii ze ścieków, zapewniające natychmiastowe oszczędności finansowe poprzez zmniejszenie kosztów zużycia energii.

Bardzo istotnym efektem stosowania naszych rozwiązań jest ochrona Środowiska. Ten aspekt naszej działalności o znaczeniu globalnym jest dla nas niezmiernie ważny.

Nasze skuteczne i innowacyjne wymienniki ciepła wspierają:

• natychmiastowe oszczędności finansowe
• szybki zwrot z inwestycji
• ochronę Środowiska poprzez zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych
• zrównoważony rozwój i innowacyjne zarządzanie firmą według nowoczesnych standardów wyznaczanych na rynku
• wzrost wartości firmy
• kształtowanie i umacnianie wizerunku organizacji
• pozyskanie przewagi konkurencyjnej.