Rozwiązania dla biznesu

W przemyślę lub w budynkach komercyjnych Istnieje mnóstwo procesów technologicznych, gdzie na stronie jednej trzeba wkładać do produkcji dużą ilość podgrzanej wody lub pary i po stronie drugiej powstaje dużą ilość ciepłych ścieków, które zostają bez wykorzystania odprowadzone do kanalizacji.
Jest to na przykład produkcja spożywcza, produkcja kosmetyków, farbowanie dzianin, ale również pralnie przemysłowe, duże kuchnie lub też baseny i duże akwaria.
W takich lub podobnych przypadkach polecamy przeanalizować możliwość zastosowania odzysku ciepła ze ścieków. Nasze rozwiązanie zaskoczy szybkim zwrotem inwestycji już przy zużyciu ok. 5 m3 ciepłej wody dziennie.